Tag Archives: νεκροί

Εικόνα

We shall not Forget, We shall not Forgive.

1903421_10202870345297617_1396101212_n

“Καλώς ήλθατε στην Ευρώπη”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15 Αυγούστου 2010

Αυτό είναι το όνομα της συλλογικότητας που ανακάλυψε και αποκάλυψε το χωράφι με τις ομαδικές ταφές πνιγμένων προσφύγων στα σύνορα του Έβρου. Σημασία πλέον δεν έχουν οι αριθμοί και οι στατιστικές. Σημασία έχουν οι εικόνες, όπως και οι συνειρμοί και οι σκέψεις που φέρνουν σε όποιον άνθρωπο δεν έχει ακόμα αποκτηνωθεί. Η εικόνα μιας πρόχειρης μεταλλικής ταμπέλας, τρυπημένης από σκάγια πυροβόλου όπλου, μπροστά από ένα χωράφι με φρεσκοσκαμμένους λάκκους. “Νεκροταφείο”, γράφει, “Λαθρομεταναστών”…

Το ότι στα σύνορα του Έβρου γίνεται ένας καθημερινός κανονικός πόλεμος με θύματα -νεκρούς εννοούμε- πάντοτε και μονάχα τους πρόσφυγες, είναι κάτι που φυσικά το γνωρίζαμε. Το ότι οι νεκροί πρόσφυγες πετιούνται σε λάκκους στα χωράφια μας κλονίζει και μας σοκάρει. Συνειρμικά μας έρχονται στο μυαλό ασπρόμαυρες εικόνες πολέμου και μαζικών εκτελέσεων, εικόνες ολοκαυτώματος, με τις μπουλντόζες να στοιβάζουν σε ορύγματα σωρούς από πτώματα. Υπερβολές; Κι όμως… Οι αναλογίες που κάνουν αυτούς τους συνειρμούς αναπόφευκτους βρίσκονται στην ανοχή, στην αδιαφορία, στην συνενοχή που διακρίνει τις κοινωνίες οι οποίες ευθύνονται για τις μαζικές σφαγές.

Υπερβολές; Ε ναι λοιπόν, ας μάθουν όλοι να το ακούνε κι ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη της ανοχής, της αδιαφορίας, της συνενοχής. Στα εξωτερικά και εσωτερικά (λιμάνια, κέντρα κράτησης) σύνορα της Ευρώπης, της “πολιτισμένης” Δύσης, κάθε χρόνο, εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται. Η μαζική σφαγή συντελείται δίπλα μας, τα πτώματα ξεβράζονται στις ακτές που παραθερίζει ο δυτικός τουρίστας, που ψαρεύει ο έλληνας ψαράς. Η μαζική όμως αυτή σφαγή στα σύνορα, δεν είναι παρά η τελευταία πράξη του δράματος για τους πρόσφυγες που ξέφυγαν από τις κατεστραμμένες από την αποικιοκρατία της Δύσης, το ΔΝΤ, τις ξενοκίνητες δικτατορίες και τυραννίες, χώρες. Από τις χώρες που στερούνται υποτυπωδών υποδομών λόγω των παραπάνω λόγων, και στην πρώτη ασυνήθιστη νεροποντή ή σε έναν συνηθισμένο σεισμό μετρούν εκατόμβες θυμάτων. Από τις χώρες που μαστίζονται από τους πολέμους του πετρελαίου, των διαμαντιών, από τους πολέμους του δυτικού κεφαλαίου, από τους πολέμους όπου συμμετέχει και το ελληνικό κράτος για χάριν του ελληνικού κεφαλαίου.

Μετά από όλα αυτά, τουλάχιστον ας απαιτήσουμε από αυτό το κράτος να θάβει τους ανθρώπους που σκοτώνονται στην πόρτα του – σαν ανθρώπους και όχι σα σκυλιά. Κι ας απαιτήσουμε ως κοινωνία να πάψει η θεσμική αναπαραγωγή του ταπεινωτικού χαρακτηρισμού “λαθραίοι” για εκείνους τους ανθρώπους που είχαν την τύχη να επιζήσουν και να διαβούν την πόρτα του.

«Welcome to Europe»

Announcement

August 15, 2010

This is the name of the organization which discovered and exposed the field with the mass graves of drowned refugees on the border of  Evros. There’s no meaning in numbers and statistics, any more. Important are the coherences and thoughts that the images bring to those who are yet not dehumanized. The image of a shoddy metal sign, riddled by gun-shots in front of a field with fresh popped pits. «Cemetery,» is indicated, «of illegal immigrants» …

We know, of course, that a daily war is going on across the border of Evros, and its victims [we talk about dead people] are always the refugees. But it’s even shocking to know that the dead refugees are dumped into pits in the fields. Contextually are coming to mind images in black and white of war and mass killings, pictures of holocaust, with bulldozers piled up in ditches piles of corpses. Is this an exaggeration? But yet … The proportions that make the association inevitable is tolerance, indifference and complicity of those societies which are responsible for massacre.

Exaggeration? What the hell… Let’s we all learn to listen and then everyone should take responsibility for the tolerance, the indifference, and the complicity. Each year hundreds or thousands of people are killed around the -so called «civilized» western world- Europe ‘s external and internal (sea ports, detention camps) borders. The mass slaughter is taking place at our next door, as corpses are washed up on beaches where the western tourists are having their holiday, on beaches where the greek fishermen are fishing. Tragically, this mass slaughter on the borders is only the last act of the drama for the refugees who escaped from countries that have been devastated by western colonization, the IMF, dictatorships and tyrannies – servile to western interests. From countries which lack rudimentary infrastructure for the reasons above, and on the first heavy rainstorm or on a usual earthquake are measuring carnage victims. From the countries ravaged by wars for oil, diamonds, by wars of the western capital, by wars with the participation of the greek state for the sake of the greek capital.

After all these, at least let us demand from this state to bury the people who were killed in its frond door – bury them like humans and not like dogs. As a society we also have to demand stopping the institutional reproduction of this humiliating designation «illegal» for those people who were lucky enough to survive and cross that door.

Στις όχθες του Έβρου…

«πτώματα»

«μετανάστες»

«σύνορα»

Απλώς λέξεις δίπλα σε άλλες που σχηματίζουν προτάσεις…. Απλώς είδηση δίπλα σε άλλες ειδήσεις…

http://www.babylonia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1598%3A-16————&catid=117%3Ametanastesgenika&lang=el

Σίγουρα μια μέρα η Ιστορία θα είναι αμείλικτη για την Ευρώπη-Φρούριο του 21ου αιώνα. Όπως είναι σήμερα για την δουλοκτησία στον «Νέο Κόσμο» του 16ου αιώνα, για τον φασισμό στην Ευρώπη του μεσοπολέμου, για το απαρτχάιντ στην Ν.Αφρική του β’ μισού του 20ου αιώνα. Η Ιστορία δεν αναγνωρίζει σε εκείνες τις κοινωνίες ελαφρυντικά, ούτε «διαβαθμισμένες» ατομικές ευθύνες. Η Δυτική καπιταλιστική κοινωνία θα είναι κάποτε συλλογικά υπόλογη για τα εγκλήματά της απέναντι στους πρόσφυγες. Μέχρι τότε όμως, και για να έρθει αυτή μέρα, οι κολασμένοι αυτής της Γης δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν από το να οργανωθούν και να σπάσουν τις αλυσίδες τους.

At Evro’s riverside…

«Corpses»


«Migrants»


«Borders»


They are just words next to others, forming phrases …. Just news next to others…

http://www.babylonia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1598%3A-16————&catid=117%3Ametanastesgenika&lang=el

Undoubtedly, a day will come that history will be relentless judging the 21st century’s Europe-Fortress. As it stands now towards slavery of the «New World» during the 16th century, towards fascism in mid-war-ages Europe, towards the apartheid in South Africa during the second half of the 20th century. History does not accept excuses for those societies, nor allocates shared individual responsibilities. Western capitalistic society will in total be liable to its crimes against refugees. Until then, however, and in order to see this day coming, the damned of the Earth have nothing left to do but to be self-organized and break their chains