Tag Archives: Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ενημέρωση από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τι επιδιώκει;
• Τη δημιουργία και εδραίωση μιας ευρύτερης πλατφόρμας συνεργασίας & διαλόγου μεταξύ
εκπροσώπων μεταναστευτικών ευρωπαϊκών φορέων και οργανώσεων.
• Τη διάχυση γνώσεων και εμπειρίας σε σχέση με αποτελεσματικές ενταξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σκοπός:
• Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας και οργάνωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
• Η συλλογή και παρουσίαση των λειτουργικά αποτελεσματικών μοντέλων σύστασης ενός θεσμικά οριοθετημένου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των μεταναστών, προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα υιοθέτησής του από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και από τις μεταναστευτικές κοινότητες/ οργανώσεις.
• Η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε ζητήματα που άπτονται των πολιτικών ένταξης:
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Οικογενειακή επανένωση
Μακροχρόνια διαμονή
Πρόσβαση στην ιθαγένεια
Καταπολέμηση των διακρίσεων
Πολιτική συμμετοχή & Εκπροσώπηση
• Η Διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και συγκρότησης συλλόγων και οργανώσεων μεταναστών.
• Η ανάδειξη ενός Ελληνικού Μοντέλου Οργάνωσης & Θεσμικής Εκπροσώπησης των μεταναστών, ως αποτέλεσμα δημοκρατικής διαβούλευσης και έχοντας ως σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας, τον πρόσφατο Νόμο 3852/2010, ΦΕΚ 87, τ.Α’, άρθρο 78, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» της τοπικής αυτοδιοίκησης, «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών».

Η Δράση 4.2/10 με τίτλο: “Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο” συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών – Μελών.
Το πρόγραμμα συντονίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71α, Αθήνα, 210 33 27 718
και συμμετέχει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Πατησίων 81, Αθήνα, 210 88 31 620. www.migrantnetwork.eu

Γραφεία Υποστήριξης Μεταναστευτικών Κοινοτήτων

• Νομική & διοικητική Συμβουλευτική για τις διαδικασίες ίδρυσης, αλλά και λειτουργίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων, σωματείων, συλλόγων.
• Νομική συμβουλευτική ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς τα αρμόδια Υπουργεία & Περιφέρειες.
• Διάγνωση και επίλυση νομικών ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των μεταναστευτικών οργανώσεων ή/και στις διαδικασίες σύστασης αυτών
• Διοικητική, λογιστική συμβουλευτική για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν άμεσα από την ίδρυση των οργανώσεων (αναζήτηση εσόδων μέσω χορηγιών, επιχειρησιακά σχέδια, κ.ά.).
• Συμβουλευτική ως προς τη διοικητική λειτουργία των μεταναστευτικών οργανώσεων, σωματείων, συλλόγων και τις θεσμικές σχέσεις που αναπτύσσουν με την ελληνική πολιτεία.
• Εκπροσώπηση συλλογικών συμφερόντων (τρόποι και μορφές οργάνωσης, τρόποι επίλυσης προβλημάτων, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες), ρόλος της δικτύωσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων (έννοια και σημασία, τρόποι δικτύωσης, αναζήτηση και επιλογή φορέων δικτύωσης), δημοσιοποίηση και προβολή θεμάτων (επιλογή μέσων επικοινωνίας, σύνταξη δελτίων τύπου ή και άρθρων), πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί (δημόσια αγαθά και σχετικοί φορείς).
• Επικοινωνία με Διεθνής Οργανισμούς και Μεταναστευτικές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γραφεία HELP DESK για την ενημέρωση και παροχή Στήριξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων.
Υπηρεσίες:
• ενημέρωση και συμβουλευτική (νομική ή σε άλλο επίπεδο) των μεταναστευτικών οργανώσεων σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.
Το προσωπικό των γραφείων είναι:
• Δικηγόροι από το Δίκτυο δικηγόρων υποστήριξης μεταναστών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
• Διαπολιτισμικός μεσολαβητής εκπαιδευόμενος στη στήριξη μεταναστών.
• Έμπειρα στελέχη γραμματειακής υποστήριξης στη λειτουργία Γραφείων υποστήριξης μεταναστών.
Επιπλέον τη λειτουργία των Γραφείων θα υποστηρίζουν και εκπρόσωποι των ανά τόπους εργατικών κέντρων ή συνδικαλιστικών φορέων σε εργασιακά θέματα.

Πού βρίσκονται:
Αθήνα
Πατησίων 81, Αθήνα τηλ.2108831620
Θεσσαλονίκη
Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη τηλ.2310385810-14 2310385823

Δράση 1.3/10: Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ανακοίνωση του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών σχετικά με την δίωξη 3 μελών του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης

Δευτέρα 6 Οκτωμβρίου 2009

Ανακοίνωση σχετικά με την δίωξη 3 μελών του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών1 καταγγέλλει την προσπάθεια δίωξης των 3 μελών του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης για την ανάρτηση πανό(!) κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στις 17-5-09 στα Χανιά. Θεωρούμε ότι πρόκειται για εκδικητική και εμπαθή ενέργεια των αρχών να αποθαρρύνουν και να φιμώσουν φωνές που παλεύουν για μια αξιοπρεπή και με ίσα δικαιώματα ζωή των μεταναστών στην Ελλάδα. Στεκόμαστε στο πλευρό του Φ.Μ.Κ. σε αυτήν την νομική περιπέτεια που ενέπλεξαν τα μέλη του και απαιτούμε την καθαρή δικαίωσή τους. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8232446

Η ίδρυση του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24 Φλεβάρη 2007

Με μεγάλη συμμετοχή και έκδηλες διαθέσεις οργάνωσης και διεκδίκησης από τους παριστάμενους μετανάστες , πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο στα Χανιά η ιδρυτική συνέλευση για τη δημιουργία Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης , το Σάββατο 24-2-2007. Στη συνέλευση , που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των μεταναστών και των συλλόγων τους που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών Χανίων και που είχε συμμετοχές και από μετανάστες που ζουν στο Ρέθυμνο , μίλησε ο AHMED MOAWIA εκ μέρους του Φόρουμ Μεταναστών της Αθήνας , μεταφέροντας την εμπειρία και τη χρησιμότητα που έχει να δείξει ο τρόπος αυτός οργάνωσης και εκπροσώπησης των μεταναστών στη χώρα μας , με τον συντονισμό της δράσης πρωτοβάθμιων μεταναστευτικών συλλόγων , αλλά και μεμονωμένων μεταναστών.

Μέσα από πλούσιο διάλογο καταγράφηκαν οι πρώτοι στόχοι της δράσης του Φόρουμ , αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες για συμμετοχή μεταναστών και από τους άλλους Νομούς της Κρήτης , η διεξαγωγή παρόμοιων συνελεύσεων σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και δόθηκε ήδη το πρώτο ραντεβού για τις 11 του Μάρτη.