ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ 300 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

«Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη.»

Κείμενο Απεργών Μεταναστών, Ιανουάριος 2010

Είμαστε μετανάστες και μετανάστριες από όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ διωγμένοι από τη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους, τις δικτατορίες. Οι πολυεθνικές της Δύσης και οι πολιτικοί υπηρέτες τους στις πατρίδες μας, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να ρισκάρουμε τις ζωές μας 10 φορές για να έρθουμε μέχρι την πόρτα της Ευρώπης. Η Δύση που καταληστεύει τον τόπο μας, με το απείρως καλύτερο βιοτικό επίπεδο από εκεί, είναι για μας η μοναδική ελπίδα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Ήρθαμε (με κανονική ή όχι είσοδο) στην Ελλάδα και δουλεύουμε για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Βρισκόμαστε στην αναξιοπρέπεια και στο σκοτάδι της παρανομίας για να ωφελούνται οι εργοδότες και οι υπηρεσίες του κράτους από την άγρια εκμετάλλευση της εργασίας μας. Ζούμε από τον ιδρώτα μας και με το όνειρο κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ίσα δικαιώματα με τους έλληνες συναδέλφους.

Το τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για εμάς. Όσο κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις, όσο ακριβαίνουν τα πάντα, τόσο ο μετανάστης παρουσιάζεται ως φταίχτης, ως ο υπαίτιος για την εξαθλίωση και την άγρια εκμετάλλευση των ελλήνων εργαζομένων και μικροεπιχειρηματιών. Η προπαγάνδα φασιστικών και ρατσιστικών κομμάτων και οργανώσεων έχει πλέον γίνει η επίσημη γλώσσα του κράτους για το μεταναστευτικό. Η φρασεολογία τους αναπαράγεται πλέον αυτούσια από τα ΜΜΕ όταν μιλάνε για εμάς. Οι «προτάσεις» τους πλέον εξαγγέλλονται ως κυβερνητικές πολιτικές. Τείχος στον Έβρο, πλωτά στρατόπεδα και ευρωστρατός στο Αιγαίο, πογκρόμ και τάγματα εφόδου στις πόλεις, μαζικές απελάσεις. Πάνε να πείσουν τους έλληνες εργαζόμενους, πως συνιστούμε ξαφνικά απειλή για αυτούς, πως εμείς φταίμε για την πρωτοφανή επίθεση που δέχονται από τις ίδιες τους τις κυβερνήσεις.

Η απάντηση στο ψέμα και στη βαρβαρότητα πρέπει να δοθεί τώρα και θα την δώσουμε εμείς οι μετανάστες και μετανάστριες. Μπαίνουμε μπροστά με τη ζωή μας για να σταματήσουμε τώρα την αδικία σε βάρος μας. Ζητάμε την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών/τριών, ζητάμε ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έλληνες εργαζομένους και εργαζόμενες. Ζητάμε από τους έλληνες συναδέλφους μας εργαζομένους, από κάθε άνθρωπο που τώρα υποφέρει κι αυτός από την εκμετάλλευση του ιδρώτα του, να σταθεί δίπλα μας. Να στηρίξει τον αγώνα μας, για να μην αφήσει να επικρατήσει και στο δικό του τόπο το ψέμα και η αδικία, ο φασισμός και η απολυταρχία των πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Αυτό δηλαδή που έχει επικρατήσει και στις δικές μας πατρίδες και μας ανάγκασε να ξενιτευτούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, εμείς και τα παιδιά μας.

Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη. Βάζουμε την ζωή μας σε κίνδυνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωή αυτή για ένα αξιοπρεπή άνθρωπο. Προτιμούμε να πεθάνουμε εδώ, παρά τα παιδιά μας να ζήσουν αυτά που περάσαμε εμείς.

 

Ιανουάριος 2011
Η Συνέλευση των μεταναστών απεργών πείνας

300 IMMIGRANT WORKERS GO ON HUNGER STRIKE

Statement of the assembly of migrant hunger strikers

We are migrant men and women from all over Greece. We came here due to poverty, unemployment, wars and dictatorships. The multinational companies and their political servants did not leave another choice for us than risking 10 times our lives to arrive in Europe’s door. The West that is depriving our countries while having much better living conditions is our only chance to live as humans. We came (either with regular entry or not) in Greece and we are working to support ourselves and our families. We live without dignity, in the darkness of illegalness in order to benefit employers and state’s services from the harsh exploitation of our labor. We live from our sweat and with the dream, some day, to have equal rights with our Greek fellow workers.

During the last period our life has become even more unbearable. As salaries and pensions are cut and everything is getting more expensive, the migrants are presented as those to blame, as those whose fault is the abjection and harsh exploitation of greek workers and small businessman. The propaganda of fascist and racist parties and groups is nowadays the official state discourse for issues of migration. The far right discourse is reproduced through media when they talk about us. The “proposals” of the far right are announced as governmental policies: wall in Evros, floating detention centers and European army in the Aegean, repression in the cities, massive deportations. They want to convince greek workers that, all in a sudden, we are a threat to them, that we are to blame for the unprecedented attack from their own governments.

The answer to the lies and the cruelty has to be given now and it will come from us, from migrant men and women. We are going in the front line, with our own lives to stop this injustice. We ask the legalization of all migrant men and women, we ask for equal political and social rights and obligations with greek workers. We ask from our greek fellow workers, from every person suffering from exploitation to stand next to us. We ask them to support our struggle. Not to let the lie, the injustice, the fascism and the autarchy of the political and economic elites to be dominant in their own places too; all these conditions that are dominant in our countries and led us to migrate, us and our children, in order to be able to live with dignity.

We don’t have another way to make our voices heard, to make you learn about our rights. Three hundred (300) of us will start a Hunger Strike in Athens and in Thessaloniki, in the 25th of January. We risk our lives, as, one way or another, this is no life for people with dignity. We prefer to die here rather our children to suffer what we have been through.


January 2011

Assembly of migrant hunger strikers

Grevë urie mbarëkombëtare e emigrantëve

Nuk kemi asnjë mënyrë tjetër që zëri jonë të dëgjohet, për tu bërë e ditur e drejta jonë. Treqind nga ne (300) fillojmë grevë urie mbarëkombëtare në Athinë dhe Selanik, në 25 janar.

 

Kuvendi i emigrantëve pjesëmarrës në grevën e urisë

 

Jemi emigrantë dhe emigrante në Greqi. Erdhëm këtu të përndjekur nga varfëria, papunësia, luftërat, diktatura. Firmat multinacionale të Perëndimit dhe shërbëtorët e tyre politik në vendet tona, nuk na lanë tjetër zgjidhje veç të rrezikojnë jetën tonë nga 10-ra herë për të arritur në derën e Europës. Perëndimi që grabit vendin tonë, me standart jetese shumë herë më të mirë se sa atje, është mundësia jonë e vetme për të jetuar si njerëz. Kemi ardhur (në mënyrë të rregullt ose jo) në Greqi dhe punojnë për të jetuar ne dhe fëmijët tanë. Bëjmë një jetë jo dinjitoze dhe qëndrojmë në errësirën e paligjshmërisë duke u shërbyer kështu pronarëve dhe të institucioneve të shtetit për të shfrytëzuar egërsisht punën tonë. Jetojmë nga djersa jonë dhe me ëndrrën që një ditë do të kemi të drejta të barabarta me kolegët tanë grekë.

 

Kohët e fundit gjërat janë vështirësuar për ne. Sa më shumë të shkurtohen rrogat dhe pensionet, sa më shumë të rriten çmimet, aq më shumë emigranti paraqitet si fajtorë, si shkaktar për mjerimin e punëtorëve grek dhe bizneseve të vogla. Propaganda e partive dhe organizatave fashiste dhe raciste është bërë gjuha zyrtare e shtetit ndaj emigracionit. Frazeologjia e tyre tashmë paraqitet e pandryshuar nga Mediat kur flasin për ne. “Propozimet” e tyre komunikohen si politikë qeveritare. Muri në Evros, kampe përqendrimi emigrantësh të lundrueshme dhe euroushtri në Egje, pogrom dhe batalione sulmuese nëpër qytete, dëbime masive. Kanë qëllim të bindin punëtorët grekë, që ne përbëjmë rrezik për ta, që e kemi ne fajin për sulmin e padëgjuar që po pësojnë nga vet qeveritë e tyre.

 

Gënjeshtrës dhe barbarizmit iu duhet dhënë një përgjigje dhe ne do ia japim ne, emigrantët dhe emigrantet. Qëndrojmë përpara me jetët tona për të ndaluar padrejtësinë që ndodh në kurrizin tonë. Kërkojmë legalizimin e të gjithë emigrantëve/eve, kërkojmë të drejta politike e sociale dhe detyrime të barabarta me punëtorët/et grekë. Kërkojmë nga kolegët tanë grekë, nga çdo njeri që vuan shfrytëzimin e djersës së tij, të qëndrojë pranë nesh. Të mbështesin luftën tonë, që të mos lejoj të mbizotëroj gënjeshtra dhe padrejtësia, fashizmi dhe totalitarizmi i elitës politike dhe ekonomike. Sepse janë këto që sundojnë në vendet nga ku kemi ardhur dhe na detyruan të emigrojmë për të mundur të jetojmë me dinjitet, ne dhe fëmijët tanë.

 

Nuk kemi mënyrë tjetër që zëri jonë të dëgjohet, për të bërë të ditur të drejtën tonë. Treqind (300) nga ne fillojmë Grevë Urie Mbarëkombëtare në Athinë dhe në Selanik, në 25 Janar. Vëmë jetën tonë në rrezik, sepse sidoqoftë kjo nuk është jetë për një njeri me dinjitet. Preferojmë të vdesim këtu sesa fëmijët tanë të jetojnë ato që vuajtëm ne.


Janar 2011
ليست لدينا أي وسيلة أخرى لجعل صوتنا مسموعا 300 مننا ممثلين لآلاف الأجانب من كل المدن اليونانية بدأنا إضراب عن الطعام في مدينة أثينا وصالونيكي يوم 25 /01 /2011 واضعين حياتنا في خطر لأنه لا حياة بدون كرامة لأي إنسان.

اخترنا أن نموت هنا بدلا من يعيش أبنائنا نفس حالتنا من الظلم والعنصرية وبدون حقوق.

إعلان المضربين عن الطعام ال 300

نحن أجانب وأجنبيات من كل المدن اليونانية دخلنا إلى اليونان مطاردين من الفقر, البطالة, الحروب, والدكتاتورية والشركات المتعددة الجنسيات الغربية. خدامها السياسيين في بلداننا لم يتركوا لنا أي فرصة سوى المخاطرة بحياتنا عشرات المرات للوصول إلى أبواب الإتحاد الأوروبي الذي سرق ثرواتنا بأبشع الطرق, وصولنا إلا هنا الأمل الوحيد للعيش كبشر.

دخلنا إلى اليونان بطريقة قانونية أو غير قانونية ونعمل للعيش نحن وأبنائنا في الظلام والاستغلال لصالح أرباب العمل والإدارات الحكومية مؤمنين قوتنا من عرق جبيننا مع أمل الحصول على حقوق متساوية مع اليونانيين.

في المدة الأخيرة أصبحت الأمور صعبة بالنسبة لنا . كلما خفضت الأجور والتقاعد وارتفعت الأسعار يتم اتهامنا على أننا المسئولون والمتسببون في الوضع المزري والاستغلال الذي يتعرض له العمال اليونانيون وأصحاب المشاريع الصغرى. كذلك اتهامات النازيون والأحزاب والمنظمات العنصرية أصبحت اللغة الرسمية للحكومة والصحافة عندما يتكلمون عن الأجانب. مقترحاتهم أصبحت الخط الرسمي لسياسات الحكومة, حائط فولاذي في أفرو,سفن عملاقة كأماكن اعتقال,جيش أوروبي في منطقة إيجاو,طرد جماعي للمهاجرين , محاولين التأثير على الشعب اليوناني على أننا تهديد لهم وأننا المسئولون على الهجمات التي يتعرضون لها من حكومتهم.

الرد على أكاذيبهم سيكون الآن من طرفنا كأجانب وأجنبيات حاملين المشعل مخاطرين بحياتنا لإيقاف الظلم الموجه ضدنا.

نطالب بتقنيين كل الأجانب والأجنبيات في اليونان

نطالب بالمساواة السياسية والاجتماعية في الحقوق والواجبات مثل العمال والعاملات اليونانيين

نطالب رفاقنا العمال اليونانيين ومن كل مواطن يعاني من الظلم والاستغلال أن يقف إلى جانبنا وإلى جانب نضالنا حتى لا يبقى في وطنه الظلم والكذب والعنصرية مثلما موجود في أوطاننا مما جعلنا نغترب للبحث عن العيش بكرامة نحن وأطفالنا.


ليست لدينا أي وسيلة أخرى لجعل صوتنا مسموعا 300 مننا ممثلين لآلاف الأجانب من كل المدن اليونانية بدأنا إضراب عن الطعام في مدينة أثينا وصالونيكي يوم 25 /01 /2011 واضعين حياتنا في خطر لأنه لا حياة بدون كرامة لأي إنسان.

اخترنا أن نموت هنا بدلا من يعيش أبنائنا نفس حالتنا من الظلم والعنصرية وبدون حقوق.

جانفي 2011

اجتماع المضربين عن الطعام


 

25 Ocak 2011’den itibaren açlık grevinde olacak 300 göçmen işçinin çağrısı

Biz tüm Yunanistan’daki kadın ve erkek mültecileriz. Buraya sefaletten, işsizlikten, savaşlardan ve diktatörlüklerden kaçmak için geldik. Çokuluslu şirketler ve onların siyasi uşakları, bize, hayatımızı tekrar ve tekrar tehlikeye atarak Avrupa’nın kapısına yaptığımız yolculuklardan başka bir seçenek bırakmadılar. Bizim ülkelerimizi sömürüp, bizimkilerden çok daha iyi yaşam koşullarından faydalanan Batı, onurlu bir yaşam sürmemiz ve insanca yaşayabilmemiz için tek şansımız. Düzenli ya da düzensiz olarak girmiş olsak da biz Yunanistan’a geldik ve kendimizi, ailelerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Yasadışılığın kör karanlığında onurumuz olmadan yaşıyoruz. İşverenler ve devlet organları bizim işgücümüzün insafsızca sömürülmesinden faydalanıyor.  Alnımızın teriyle ve bir gün Yunan işçi yoldaşlarımızla aynı haklara sahip olma hayaliyle çalışıyoruz.

Son zamanlarda hayatımız çok daha katlanılamaz oldu. Maaşlar düştükçe ve fiyatlar arttıkça göçmenler, bu sefaletin ve Yunan işçilerle küçük işletmelerin insafsız sömürüsünün sorumlusu olmakla suçlandı. Aşırı sağ söylem medya aracılığıyla, bizim hakkımızda konuştukları zaman yeniden üretildi. Faşist ve ırkçı partilerle grupların propagandaları, göç konusunda devletin resmi dili haline geldi; bu sırada da onların “kanun teklifleri” devlet politikası oldu: Meriç’teki duvar, yüzen alıkonma merkezleri, Ege’deki Avrupa ordusu, kentlerdeki bastırma, toptan sınırdışılar… Yunan işçiler aniden bizim onlara bir tehdit oluşturduğumuza inandılar, kendi hükümetlerinin eşi benzeri görülmemiş saldırısından bizi sorumlu tuttular.

Bu yalanlara ve zulme yanıt şimdi verilmelidir ve bu yanıt, biz kadın ve erkek göçmenlerden gelecektir. Kendi hayatlarımızı, bu adaletsizliği durdurma pahasına riske atacağız. Tüm kadın ve erkek göçmenlerin yasallaştırılmasını istiyoruz; Yunan işçilerle aynı politik, sosyal hak ve yükümlülükleri talep ediyoruz. Yunan işçi yoldaşlarımızdan, sömürüye maruz kalan herkesten bizimle beraber olmalarını istiyoruz. Mücadelemizi destekleyin! Yalanların, adaletsizliğin, faşizmin, siyasi ve ekonomik elitlerin despotizminin devam etmesine izin vermeyin. Bu koşullar, insanlık onuruyla yaşamak adına, bizi ülkemizden çocuklarımızla birlikte kaçmaya zorlayan koşulların aynısıdır.

Sesimizi duyurmak için, haklarımızla ilgili duyarlılığı arttırmak için başka bir seçeneğimiz yok. Aramızdan 300 kişi Atina ve Selanik’te 25 Ocak 2011 günü açlık grevine başlayacak. Hayatlarımızı riske atıyoruz; çünkü her iki şekilde de yaşam koşullarımızda saygınlık yok. Bizim yaşadığımız acıları çocuklarımızın da yaşamasına izin vermektense, burada ölmeyi yeğliyoruz.

Ocak 2011

Göçmen Açlık Grevcileri Cemiyeti

 

 


Πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και συνελεύσεις  που ήδη στήνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την απάντηση του μεταναστευτικού κόσμου στην βαρβαρότητα μπορείτε να βρείτει στα 2 αντίστοιχα blogs τους:

http://hungerstrike300.espivblogs.net/

http://allilmap.wordpress.com/


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s